Oskar

Biurko OSKAR  KA-1

Biurko OSKAR KA-1

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 2 624,70 zł
(netto: 2 133,90 zł)
2 916,33 zł
Stolik OSKAR  KA-11

Stolik OSKAR KA-11

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 671,95 zł
(netto: 546,30 zł)
746,61 zł
Stół konferencyjny OSKAR KA-12

Stół konferencyjny OSKAR KA-12

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 739,10 zł
(netto: 1 413,90 zł)
1 932,33 zł
Szafka OSKAR  KA-6

Szafka OSKAR KA-6

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 2 966,76 zł
(netto: 2 412,00 zł)
3 296,40 zł
Szafka z szufladami OSKAR  KA-4

Szafka z szufladami OSKAR KA-4

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 605,15 zł
(netto: 1 305,00 zł)
1 783,50 zł
Szafka z witryną OSKAR  KA-10

Szafka z witryną OSKAR KA-10

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 4 242,02 zł
(netto: 3 448,80 zł)
4 713,36 zł
Szafka z witryną OSKAR  KA-14

Szafka z witryną OSKAR KA-14

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 2 792,96 zł
(netto: 2 270,70 zł)
3 103,29 zł
Szafka z witryną OSKAR  KA-5

Szafka z witryną OSKAR KA-5

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 3 285,58 zł
(netto: 2 671,20 zł)
3 650,64 zł