Nomo

Biurko kwadratowe NOMO 80x80 cm NO-1

Biurko kwadratowe NOMO 80x80 cm NO-1

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 043,04 zł
(netto: 848,00 zł)
Biurko narożne NOMO 40/160x100/80 cm  NO-9 Lewa Strona

Biurko narożne NOMO 40/160x100/80 cm NO-9 Lewa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 378,83 zł
(netto: 1 121,00 zł)
Biurko NOMO  180x80/100 cm NO-18

Biurko NOMO 180x80/100 cm NO-18

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 512,90 zł
(netto: 1 230,00 zł)
Biurko NOMO 160x100 cm NO-6 Lewe

Biurko NOMO 160x100 cm NO-6 Lewe

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 364,07 zł
(netto: 1 109,00 zł)
Biurko NOMO 180x100/80 cm  NO-17

Biurko NOMO 180x100/80 cm NO-17

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 512,90 zł
(netto: 1 230,00 zł)
Biurko NOMO 40/160x100/80 cm NO-5 Lewa Strona

Biurko NOMO 40/160x100/80 cm NO-5 Lewa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 364,07 zł
(netto: 1 109,00 zł)
Biurko NOMO 40/160x80/100 cm NO-10 Prawa Strona

Biurko NOMO 40/160x80/100 cm NO-10 Prawa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 264,44 zł
(netto: 1 028,00 zł)
Biurko NOMO 60/160x100/80 cm NO-11 Lewa Strona

Biurko NOMO 60/160x100/80 cm NO-11 Lewa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 264,44 zł
(netto: 1 028,00 zł)
Biurko NOMO 60/160x120/80 cm NO-13 Lewa Strona

Biurko NOMO 60/160x120/80 cm NO-13 Lewa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 476,00 zł
(netto: 1 200,00 zł)
Biurko NOMO 60/160x80/100 cm NO-12 Prawa Strona

Biurko NOMO 60/160x80/100 cm NO-12 Prawa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 378,83 zł
(netto: 1 121,00 zł)
Biurko NOMO 60/160x80/120 cm NO-14 Prawa Strona

Biurko NOMO 60/160x80/120 cm NO-14 Prawa Strona

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 476,00 zł
(netto: 1 200,00 zł)
Biurko prostokątne NOMO 120x80 cm NO-2

Biurko prostokątne NOMO 120x80 cm NO-2

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 127,91 zł
(netto: 917,00 zł)
Biurko prostokątne NOMO 140x80 cm NO-3

Biurko prostokątne NOMO 140x80 cm NO-3

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 156,20 zł
(netto: 940,00 zł)
Biurko prostokątne NOMO 160x80 cm  NO-4

Biurko prostokątne NOMO 160x80 cm NO-4

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 205,40 zł
(netto: 980,00 zł)
Biurko prostokątne NOMO 180x80 cm NO-29

Biurko prostokątne NOMO 180x80 cm NO-29

18-25 dni roboczych18-25 dni roboczych
brutto: 1 279,20 zł
(netto: 1 040,00 zł)